Xin chào bạn,

Tôi là Lê Trường Mãn

Bạn thân mến,

Tôi không biết vì lý do nào bạn có mặt ở website của tôi. Có thể bạn được ai đó giới thiệu, hoặc do bạn thấy tôi xuất hiện đâu đó trên online và tò mò muốn tìm hiểu...

Dù bất cứ lý do nào, bạn đã có mặt ở đây.

Nếu bạn chỉ tò mò muốn xem Lê Trường Mãn là "thằng chết tiệt" nào thì đây là hình ảnh và vài thông tin về tôi. Bạn đã từng gặp tôi ở ngoài đời chưa ?

Nhưng...

Nếu bạn đang tìm người có thể hỗ trợ bạn đầu tư chứng khoán một cách hiệu quả, thì bạn đang ở đúng chỗ!

Sau nhiều năm tham gia đầu tư chứng khoán, đúc kết từ chính kinh nghiệm thực tế của bản thân và những kiến thức học hỏi được từ những người thầy là những nhà đầu tư thành công trên thị trường, tôi đã xây dựng riêng cho mình một phương pháp đầu tư hiệu quả trong đó quản trị rủi ro là ưu tiên số một. Tôi đặt tên cho phương pháp đầu tư của mình là LTM, trong đó:

L (LEADER): CHỌN CỔ PHIẾU DẪN ĐẦU ĐỂ MUA

T (TIMING):  CHỌN THỜI ĐIỂM MUA

M (MANAGEMENT): QUẢN TRỊ RỦI RO

Thật vui khi LTM vừa hay lại là chữ viết tắt trong họ tên đầy đủ của tôi - Lê Trường Mãn (LTM)

Dưới đây, tôi đưa ra 3 ví dụ về cổ phiếu đầu tư thành công gần đây theo phương pháp LTM:

STB -  Điểm mua 1 ngày 17/11/2022 + điểm mua 2 ngày 03/01/2023

C4G -  Điểm mua ngày 03/01/2023

HSG -  Điểm mua ngày 03/01/2023

Tôi giúp bạn đầu tư hiệu quả hơn bằng cách nào?

  1. Thông qua các LTM Report, tôi đưa ra nhận định xu hướng thị trường và danh sách cổ phiếu có điểm mua hoặc gần điểm mua để bạn tham khảo. LTM Report không chỉ giúp bạn đầu tư hiệu quả hơn mà còn giúp bạn hiểu biết sâu sắc hơn về cách tôi tìm kiếm cổ phiếu Leader, cách xác định điểm mua và cách quản trị rủi ro.
  2. Cập nhật đến bạn sớm nhất các thông tin trên thị trường về nền kinh tế/ ngành/ doanh nghiệp do bộ phận SSI Research cung cấp trong điểm tin sáng nội bộ mỗi ngày trong công ty SSI.