October 20, 2022

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ] Trong bài học số 1, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và liên kết các phần mềm IFT-livedate với Amibroker, trong bài học này, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn chi tiết các bước sử dụng phần mềm Amibroker. Lưu ý Trước khi sử

Read More

July 19, 2021

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ] [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ] Sau đây là 5 đặc điểm để nhận diện mẫu hình này: VÍ DỤ TỪ ĐIỂM MUA PHÁ VỠ CỦA ADVANCED ENERGY Để minh họa cho các đặc điểm nói trên, hay quan sát đồ thị ngày của Advanced Energy Industries (AEIS) vào mùa xuân

Read More

July 16, 2021

  Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!   I thanked him for the opportunity and hung up the phone very disappointed. Here I was, way out in front so that it would be very difficultfor anyone to catch me, and now the contest was closed, probably

Read More

October 20, 2011

Breakout là gì? Breakout là thuật ngữ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, xuất hiện khi giá chứng khoán vượt qua một mức xác định. Breakout là hiện tượng giá chứng khoán tăng đột biến vượt qua khỏi ngưỡng kháng cự hoặc giảm mạnh xuống dưới ngưỡng hỗ trợ. Điểm breakout được xác

Read More