Hello world!

July 16, 2021


 

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

 

I thanked him for the opportunity and hung up the phone very disappointed. Here I was, way out in front so that it would be very difficultfor anyone to catch me, and now the contest was closed, probably forever.But as with a bad trade, when disappointment comes, you deal with it andmove on

 

Cùng chủ đề


October 20, 2022

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ] Trong bài học số 1, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và liên kết các phần mềm IFT-livedate với Amibroker, trong bài học này, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn chi tiết các bước sử dụng phần mềm Amibroker. -> Read More


Bài 1: Cách đầu tư trong thị trường “gấu”
July 19, 2021

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ] [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ] Sau đây là 5 đặc điểm để nhận diện mẫu hình này: Hai nền giá có thể là bất kỳ loại nền giá nào: Chiếc cốc-tay cầm, nền giá phẳng, mẫu hình hai đáy, chiếc cốc không có tay cầm. Thường -> Read More


Bài 2: Nền giá chống nền giá
October 20, 2011

Breakout là gì? Breakout là thuật ngữ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, xuất hiện khi giá chứng khoán vượt qua một mức xác định. Breakout là hiện tượng giá chứng khoán tăng đột biến vượt qua khỏi ngưỡng kháng cự hoặc giảm mạnh xuống dưới ngưỡng hỗ -> Read More


Bài 3: Điểm mua Breakout