MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi không đảm bảo thành công của bạn khi bạn làm theo những thông tin được tìm thấy trên trang web này. Chúng tôi tin rằng sự thành công của mỗi người đều phải dựa vào năng lực và sự cố gắng từ chính bản thân họ. Trong khi chúng tôi nỗ lực để đưa vào thông tin chính xác và cập nhật liên tục, chúng tôi không bảo đảm về tính chính xác của nội dung và không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với một lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung.

Chúng tôi không bảo hành và không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin và tài liệu có trong trang web này. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, chi phí hoặc nghĩa vụ nào (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào do mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh hoặc mất thông tin) dẫn đến hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với nó, hoặc hình thành sự phụ thuộc của bạn vào thông tin và tài liệu trên trang web này, hoặc ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Bất kỳ báo cáo thu nhập hoặc thu nhập nào được công bố ở trang web này chỉ là ước tính về tiềm năng thu nhập và không có gì đảm bảo rằng thu nhập của bạn sẽ khớp với số liệu mà chúng tôi trình bày. Việc bạn dựa vào những con số mà chúng tôi trình bày là rủi ro của riêng bạn. Bất kỳ thu nhập hoặc thu nhập nào được mô tả KHÔNG được hiểu là phổ biến, điển hình, mong đợi hoặc bình thường đối với cá nhân hoặc doanh nghiệp bình thường. Kết quả cụ thể này có thể là đặc biệt và các biến số tác động đến kết quả là rất nhiều và đôi khi không thể kiểm soát được, đến mức chúng tôi không đảm bảo về thu nhập hoặc thu nhập của bạn dưới bất kỳ hình thức nào, vào bất kỳ lúc nào.

Bạn phải đồng ý rằng công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự thành công hay thất bại của các quyết định kinh doanh hoặc cá nhân của bạn liên quan đến bất kỳ thông tin nào được trình bày bởi công ty chúng tôi hoặc các chương trình, sản phẩm và / hoặc dịch vụ của công ty chúng tôi.

Cũng xin lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các điều khoản và chính sách bảo mật khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Hãy chắc chắn kiểm tra Chính sách Bảo mật của trang web này cũng như Điều khoản sử dụng của chúng trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.Chúng tôi không có trách nhiệm gì với sự lựa chọn của bạn.

Bằng lòng

Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email letruongman.vn@gmail.com.

Chân thành cảm ơn!